Dokter Brigitte Caura

Attesten en formulieren

Voor het invullen van de meeste formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Voor sportattesten is altijd een medisch onderzoek nodig, dit voor uw veiligheid en voor de medico-legale aansprakelijkheid van uw arts indien er, onverhoopt, iets mis zou gaan

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Wie een afwezigheids-attest voor school of werk nodig heeft dient vanaf de eerste ziektedag langs te komen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.